Tag

Innowacje smakowe
Mówienie o pobłażaniu jest niezwykle aktualne, a świat powoli dostosowuje się do nowej normalnej rzeczywistości po narzuconych przez pandemię blokadach i rosnących kosztach utrzymania. W tym kontekście oddawanie się jedzeniu i piciu nabiera nowego znaczenia i znaczenia dla konsumentów, jako środek ucieczki, odprężenia i lęku, poprawienia nastroju i przynoszącego chwile szczęścia.
Read More